Policajné laboratórium - ako súdne vedy pomáhajú..

Úvod DetektívkyPolicajné laboratórium - ako súdne vedy pomáhajú..

Policajné laboratórium - ako súdne vedy pomáhajú..

Cena platí pre e-shop
Autor: David Owen
EAN: 9788010009398
 
Dostupnosť: Skladom
Počet ks: 2 ks
5,90 €4,90 €
Do košíka

Policajné laboratórium - ako súdne vedy pomáhajú..

Táto kniha je fascinujúca. Zaoberá sa vývojom metód a postupov používaných v súdnom (forenznom) kriminalistickom vyšetrovaní a je ilustrovaná a doplnená ukážkami známych i menej známych kriminalistických prípadov. Kniha načrtáva aj historický vývin postupov a pokroky v kriminalistickom vyšetrovaní.Každá kapitola knihy sa začína informatívnym rozborom rôznych prvkov špecifických vyšetrovacích metód, za ktorým nasleduje vecná prezentácia konkrétnych prípadov bez zbytočného teoretizovania a zbytočných záverov.David Owen sa venuje písaniu kníh s kriminalistickou tematikou už od roku 1961. Je aj autorom televíznych scenárov, novinových článkov a encyklopédie o technologických postupoch a vyšetrovaniach leteckých nešťastí.

                                                                                                                                                         

Copyright 2020 - 2024 © Kniha Vita