Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

Úvod Náboženská literatúraSvedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

Cena platí pre e-shop
Autor: Ivan Kútny
EAN: 9788071419624
 
Dostupnosť: Skladom
Počet ks: 1 ks
5,80 €5,27 €
Do košíka

Svedomie ako najskrytejšie jadro a svätyňa človeka

V kontexte vyjadrení Gaudium et spes nachádzame popri rozlíšení kategoriálneho aspektu svedomia od fundamentálneho aspektu svedomia, ktorý je špecifikovaný transcendentnou dimenziou človeka, aj odlíšiteľnosť svedomia človeka od kresťanského svedomia. Fundamentálny či základný rozmer svedomia je súčasne vzťahový. V tomto aspekte svedomia, ktoré „je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom“, ide o také špecifické a jedinečné vyjadrenie hlbokej intímnosti vnútorného spojenia, o také zvnútornenie človeka, že svedomie je ako „transcendentnosť osoby“. Vo svedomí, ktoré je vlastne locus theologicus, je na jednej strane prítomná dynamika pochádzajúca od Boha, konkrétne ide o vrodenú ašpiráciu k plnosti a otvorenosti, na druhej strane rozpoznateľná Božia milosť, ako aj implicitné a v príznačnom čase i prvotné plne formálne vyjadrenie základnej voľby pre život s Bohom.

                                                                                                                                                         

Copyright 2020 - 2023 © Kniha Vita